Zmień język strony: PL / EN

zmiany w regulaminie

W dniu 28 października 2013 r. wprowadzony zostanie nowy regulamin, który obowiązywać będzie aplikantów i stypendystów VII edycji. Stypendyści VI edycji konkursu podlegają zapisom poprzednio obowiązującego regulaminu, którego zapisy można poznać tutaj.