Zmień język strony: PL / EN

Wyniki szóstej edycji konkursu

W szóstej edycji konkursu o stypendium MHP stypendia otrzymują:
dr Irena Frys – 1 miesiąc
projekt: Modernizm Środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie
dr Uliana Klymiuk – 1 miesiąc
projekt: Idea państwowości polskiej w społeczno-politycznej myśli Galicji (1914-1918)
dr Elena Łopatina – 1 miesiąc
projekt: Polska w polityce zagranicznej Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w latach 1930-1940
mgr Małgorzata Popiołek – 2 miesiące
projekt: Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej w świetle europejskiej teorii i praktyki konserwatorskiej
mgr Jurij Tsymbal – 1 miesiąc
projekt: Studenci polscy na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w latach 1864-1914. Spuścizna Leona Petrażyckiego w Archiwum PAN
dr Andrej Zamojski – 1 miesiąc
projekt: Polska w obiektywie. Katalog materiałów filmowych i fotograficznych dotyczących Polski w archiwach Białorusi do lat 60. XX wieku
Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.

W szóstej edycji konkursu o stypendium MHP stypendia otrzymują:

dr Irena Frys – 1 miesiąc

projekt: Modernizm Środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie

dr Uliana Klymiuk – 1 miesiąc

projekt: Idea państwowości polskiej w społeczno-politycznej myśli Galicji (1914-1918)

dr Elena Łopatina – 1 miesiąc

projekt: Polska w polityce zagranicznej Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w latach 1930-1940

mgr Małgorzata Popiołek – 2 miesiące

projekt: Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej w świetle europejskiej teorii i praktyki konserwatorskiej

mgr Jurij Tsymbal – 1 miesiąc

projekt: Studenci polscy na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w latach 1864-1914. Spuścizna Leona Petrażyckiego w Archiwum PAN

dr Andrej Zamojski – 1 miesiąc

projekt: Polska w obiektywie. Katalog materiałów filmowych i fotograficznych dotyczących Polski w archiwach Białorusi do lat 60. XX wieku

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.