Zmień język strony: PL / EN

Wyniki 9. edycji konkursu

Została rozstrzygnięta dziewiąta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W roku 2016 wsparte będą prace badawcze siedemnastu badaczy.

Stypendia otrzymują:

Almes Iwan – 1 miesiąc

Projekt: Książka polska w przestrzeni kulturalnej monasterów eparchii lwowskiej XVII-XVIII w.

 

Bezsmertnyj Andrij – 1 miesiąc

Projekt: Lwowskie organizacje kupieckie w okresie międzywojennym

 

Bułyk Natalia – 1 miesiąc

Projekt: Lwowskie środowisko archeologiczne końca  XIX  i pierwszej  połowy  XX w.

 

Gorbacz Tymur – 1 miesiąc

Projekt: Kwestia stosunków Zakonu Krzyżackiego a Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XIII-XIV w. i roli Królestwa Polskiego w tych stosunkach

 

Jackiv Oksana – 1 miesiąc

Projekt: Zgromadzenia  SS  Franciszkanek w  Galicji  w  drugiej  połowie  XIX  – pocz.  XX  w.

 

Labbe Morganne – 1 miesiąc

Projekt: Challenging overpopulation as a scientific and political issue in Interwar Poland

 

Lagzi Gábor – 1 miesiąc

Projekt: Wizja Europy Środkowej Jerzego Giedroycia

 

Linda Swietlana – 1 miesiąc

Projekt: Architekt w dobie zmian: absolwenci i wykładowcy Politechniki Lwowskiej po roku 1945

 

Lukovska Olga – 1 miesiąc

Projekt: Fenomen polskiej tkaniny artystycznej w kontekście sztuki europejskiej

 

Łatuszkin Andrzej – 1 miesiąc

Projekt: Archiwum ordynacji Nieświeskiej ks. Radziwiłłów: historia, zasoby oraz miejsce w dziedzictwie kulturalnym narodów Europy Centralnej i Wschodniej

 

de Messemaeker Pieter – 1 miesiąc

Projekt: Early Polish socialism in exile: the creation and working of the PPS in Belgium, 1890-1910

 

Mitrovits Miklỏs – 1 miesiąc

Projekt: Stosunki polsko-węgierskie w ruchu opozycyjnym w latach 1976-1989

 

Mykhaylyshyn Olga – 1 miesiąc

Projekt: Polscy architekci na Wołyniu w okresie międzywojennym. Materiały do słownika

 

Odnorożenko Oleg – 1 miesiąc

Projekt: Heraldyka rodowa ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego IV-XVI w.

 

Ostrowska Elżbieta – 1 miesiąc

Projekt: Polskie kino dokumentalne kobiet jako źródło historii PRL

 

Ryżkowski Wołodymyr – 1 miesiąc

Projekt: Polish-Soviet Intellectual Entanglements and the Origins of the Soviet Cultural Tum

 

Weeks Theodore R. – 1 miesiąc

Projekt: The Beginnings of Polish Radio, 1923-1939: Politics, Society, Culture

 

 

Gratulujemy!

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.