Zmień język strony: PL / EN

Wyniki 8. edycji konkursu

Została rozstrzygnięta ósma edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W roku 2015 wsparte będą prace badawcze piętnastu badaczy.

 

Stypendia otrzymują:

Cindy Bylander – 1 miesiąc

 • Projekt: Socialist Realism in Polish Music – A Reassessment of Roles

 

Miłosz Cybowski – 1,5 miesiąca

 • Projekt: The Polish Question in British Politics and Beyond, 1830-1847

 

Jiri Friedl  – 1 miesiąc

 • Projekt: Do kraju i na wolność. Rola Czechosłowacji jako terenu tranzytowego dla obywateli polskich w latach 1945-1948

 

Marta Kalabinski  – 1 miesiąc

 • Projekt: A Tale of Two Port Cities: Gdańsk and Marseille after World War II

 

Nazarii Levus – 1 miesiąc

 • Projekt: Paweł Szczerbic: Daily Life of Municipal Scrivener

 

Pavel Matula – 2 miesiące

 • Projekt: Refleksje na temat Unii Polsko-Czechosłowackiej w latach 1925 – 1926

 

Alessandro Milani – 1 miesiąc

 • Projekt The Ukrainian Greek Catholic Hierarchy in Interwar Poland before and shortly after the 1925 Concordat (1919-1927)

 

Curtis Murphy – 1,5 miesiąca

 • Projekt: Subjugating the City: The Enlightenment State and the Urban Estates in East Central Europe, 1764-1870

 

Aleksandr Osipian – 1 miesiąc

 • Projekt: Consumption, Mercantilism and Urban Development: Perception of Armenian, Jewish and Scottish Trading Diasporas in the Polish Intellectual Thought, 1550-1650

 

Florian Peters – 1 miesiąc

 • Projekt: „I Ty zostań spekulantem” Praktyka gospodarcza i myślenie o ekonomii w drugim obiegu lat osiemdziesiątych

 

Artur Szulc – 1 miesiąc

 • Projekt: „I exterminated all Poles…”- Ethnic Cleansing in the Shadow of the Holocaust

 

Laszlo Varga – 1 miesiąc

 • Projekt: Przyczynek do wojskowych stosunków węgiersko – polskich. Hrabia Antal (Antoni) Somssich podpułkownik Wojska Polskiego w latach 1919-1923

 

Aleksy Winniczenko – 1 miesiąc

 • Projekt: Wywody szlachectwa na sejmikach województw bełskiego, lubelskiego i ruskiego Rzeczypospolitej w XVII wieku: między pamięcią rodową a percepcją szlacheckości

 

Talia Zajac – 1 miesiąc

 • Projekt: Polish-Rus intermarriage in Poland and Kyivan Rus, ca. 1000-1250

 

Aleksandra Zwiagina – 1 miesiąc

 • Projekt: Polityka węgierska Zygmunta I: między Habsburgami a Turcją w latach 1526-1541

 

Gratulujemy!

 

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.