Zmień język strony: PL / EN

Wyniki 7. edycji Funduszu

Została rozstrzygnięta siódma edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. W roku 2014 wsparte będą prace badawcze piętnastu badaczy.

W 7. edycji konkursu 1-miesięczne stypendia otrzymują:

Iryna Adamska, Opieka społeczna i ochrona zdrowia w II Rzeczypospolitej: założenia i praktyka

Roman Baron, Spełniona misja. Profesor Marian Szyjkowski a koncepcja polsko-czeskiej współpracy na polu kultury

Marie Baudouin, The representations of Marie Skłodowska-Curie in French and Polish films and TV films, 1953-2011

Jadwiga Biskupska, Extermination and the Elite: Warsaw under Nazi Occupation, 1939-1944

Loic Chollet, Poland, the Teutonic Order and the Christianization of Lithuania seen by French Sources

Georgios Kardaras, The Early Slavs in Poland. Ethnic and Cultural Transformations (6th-7th c.)

Kiriłł Koczegarow, Rosja a cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej od schyłku XVI do końca XVIII w.

Aron Kovacs, The Polish Uprising and the Hungarian Public Opinion – Interpretations of the November Uprising, and theirRrole in the Formation of the Modern Hungary

Roman Krakovsky, Building Socialist Community. Social Ties in Czechoslovakia and Poland (1929-1979)

Stanislava Kuzmowa, Sermons Diffused from Krakow University in the Late Middle Ages: A Preliminary Study

Enguerran Massis, Les socialistes en Pologne: regards croisés sur la question des minorités nationales: 1918-1939  [podejście ruchu socjalistycznego w międzywojennej Polsce do kwestii mniejszości narodowych]

Halina Matwijenko, Losy wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w czasie Drugiej wojny światowej

Anna Orłowska, Kontakty Gdańska z miastami polskimi w przededniu wojny trzynastoletniej

Olga Oseredchuk, Działalność archiwów Lwowa w czasie okupacji niemieckiej (1941 – 1944)

Bohdana Petrysak, Najstarsze księgi metrykalne kościoła katedralnego we Lwowie 1554-1614: opracowanie i publikacja

 

Gratulujemy!

 

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.