Zmień język strony: PL / EN

wyniki 5 konkursu o stypendium MHP

W piątej edycji konkursu o stypendium MHP stypendia zostają przyznane :

Na dwa miesiące :

Matteo Piccin (Włochy), Sprawa chełmska” po upadku Imperium rosyjskiego. Chełmszczyzna jako pole walki między nacjonalizmem ukraińskim a polskim (1915 – 1939).

Lukáš Reitinger (Czechy), Tribute: Paying tribute as a constituent element in Central-Eastern Europe in the Early and High Middle Ages.

Na jeden miesiąc :

Dennis Clark (Wielka Brytania), British, French, and American attitudes and policies towards the rebirth of Poland, 1914-1921

Ivanna Honak, Ksenia Borodin (Ukraina), Polskojęzyczne napisy epitafialne w kulturalnej przestrzeni współczesnego Lwowa (realizacja projektu w odniesieniu do cmentarzy Janowskiego, Zboiskiego, Gołoskiego, Zamarstynowskiego, Zneseńskiego).

Carmen Krol (USA), Dissident Visions through Technological Use: Radio and Television Solidarity in Poland, 1982-1989. 2 miesiące.

Olga Gorbaczewa (Białoruś), Eustachy Januszkiewicz i jego spuścizna rękopiśmienna okresu emigracyjnego.

Włodzimierz Lawszuk, (Białoruś), Ludzie i dzieje Kolegium Jezuickiego w królewskim mieście Grodno.

Maria Iwanowa (Rosja), Ars dissimulandi w kulturze umysłowej Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVII ww.

Olga Oseredchuk (Ukraina), Teoria oraz praktyka pracy archiwalnej w Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego w XIX – początku XX wieku.

David Petruccelli (USA/Austria), International Criminal Policing, 1870-1950.

Mindaugas Šapoka (Wielka Brytania), The Genesis and Organisation of the Vilnius General Confederacy of the Grand Duchy of Lithuania (1714-1717).

Andrij Stasiuk (Ukraina). Societatis Fratrum Peregrinantium na Rusi w XIII – XV wieku: aspekt franciszkański.

5. edycja konkursu o stypendium MHP

Otwieramy 5. już edycję konkursu o stypendium Muzuem Historii Polski. Zapraszamy do zgłaszania projektów i wypełnienia formularza rejestracyjnego.

wyniki konkrusu 4 ed.

W czwartej edycji konkursu o stypendium MHP jury spośród ponad 50 wniosków wyłoniło 19 projektów, na realizację których przyznano jednomiesięczne stypendia.

Ksenia Borodin, Ivanna Honak (Ukraina), Polskojęzyczne napisy w kulturalnej przestrzeni współczesnego Lwowa.

Martin Čapský (Czechy), Późnośredniowieczny Wrocław – społeczność miejska w cieniu  wypraw krzyżowych.

Alena Dubrouka (Białoruś), Great Britain and Polish Eastern Frontiers Formation (the end of 1918- the beginning of 1923).

Ilena Gumeniuk (Ukraina), Ukrainian Student’s Emigration to Poland in 1920-1930-es.

Magnus Ilmjärv (Estonia), The Role of Poland in the Baltic States – Estonian-Polish  Relations 1933-1939.

Yedida Kanfer (USA), Łódź : industry, religion and nationalism in russian Poland, 1880-1914.

Olena Korzun (Ukraina) , Wkład Polaków w rozwój rolnictwa doświadczalnego w gubernii podolskiej (XIX/XX w.).

Miklos Mitrovits (Węgry), Trudności współpracy: stosunki polsko-węgierskie od 1956 do  1968 roku.

Piruz Mnatsakanyan (Armenia), Rękopisy ormiańskie pochądzące z Polski w zbiorach Wiedeńskich mechytarystów.

Michael Newmark (Kanada), The Jagiellonian University and the Republic of Kraków 1815-1846.

Yevgeniya Nazarova (Ukraina), Polish National Movement in the South Ukrainian Region at the Beginning of the XXth century.

Renata Oplakańska (Rosja), Wychodźcy z Królewstwa Polskiego i gubernii zachodnich na służbie wojskowej w Specjalnym Korpusie Syberyjskim w latach 1830-1850.

Natalia Piech (Ukraina), Artystyczny spadek zamku żółkiewskiego w XVII wieku: ikonografia.

Roman Romantsov (Ukraina), Szkolnictwo powszechne we Lwowie 1918-1939 – między polonizacją a współpracą.

Oleg Romanko (Ukraina), East Legions (Ostlegionen) in the German Armed Forces (1941-1945).

Joanna Rydzewska (Wielka Brytania), Historia a wizerunek medialny: relacje polsko-brytyjskie na ekranie.

Natalia Slizh (Białoruś), Harodnia: Status, Society and People.

Myroslav Woloszczuk (Ukraina), Hospites Ruthenes w Polsce i na Węgrzech (XIII –XIV w.): aspekt porównawczy.

Andrei Vashkiewich (Białoruś), Kwestia białoruska w Polsce w przededniu drugiej wojny światowej w prasie polskiej i białoruskiej (1935-1939).

4. edycja konkursu o stypendium MHP

Ogłosiliśmy czwarty już konkurs o stypendium Muzeum Historii Polski. Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego.

wyniki konkursu

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu. A oto oni:

stypendia dwumiesięczne otrzymali

Premysl Bar „Monarchia Henryków śląskich”.

Matteo Piccin „Carska polityka etno-wyznaniowa w Królestwie Polskim. Sprawa chełmska jako przykład rosyjskiego national-building (1863-1912)”

Leonid Gorizontow
„Kwestia polska wśród „przeklętych” pytań polityki wewnętrznej Cesarstwa Rosyjskiego, 1831-1917”

stypendia jednomiesięczne otrzymali

Konstantin Erusalimskiy „The Muscovites in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Social Integration, Cultural Identity, and Historical Memory (1530–1618)”

Witalij Harmatny „Wojskowe osadnictwo na terytorium Zachodniej Białorusi (1921 – 1939 r.)”

Dimitrij Karnauchov „Polska recepcja opisu dziejów Rusi i Moskwy Zygmunta Herbersteina w 9 księdze III edycji Kroniki wszystkiego świata Marcina Bielskiego”

Aleksy Kibiń „ w wyobrażeniu ruskim, polskim, litewskim, krzyżackim: polityka, społeczność, etnonimy (X-XIV w.)”

Wołodymyr Komar „Prometeizm polski a Ukraina (1920 – 1939)” „Prometeizm polski a Ukraina (1920 – 1939)”

Alicja Kusiak-Brownstein „The Nation of Families: Gender and National Identities in Polish Popular Political Imagination Around of the Twentieth Century”

Andriej Macuk „Funkcjonowanie sejmików Wlk. Ks. Lit. w okresie panowania Augusta III (1733-1763)”

Olga Miarczuk „Emigracja ludności z północno – wschodnich ziem II Rzeczpospolitej (1919 – 1939)”

Ewa Ochman „The Construction of a National Mythology and the Polish-Soviet War of 1919-1920″

Andrij Rukkas „«For Freedom Yours and Ours»: the Ukrainian officers on contract service in Polish Army during II Rzeczpospolita period”

Tetiana Shevchenko „Prozopograficzny portret nauczycieli jezuickich w Rzeczypospolitej 1564-1650”

Józef Szymeczek „Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1918-1939”

Jakaterina Tumanik „Dwa życia Józefa Adamowskiego – zesłańca politycznego i przedsiębiorcy syberyjskiego w połowie XIX wieku”

Wadim Wołobujev „Geneza i przebieg kryzysu grudniowego w Polsce w 1970 roku”

Ołeksandr Zinczenko „Tragedia katyńska”

ogłoszenie wyników konkursu

ogłoszenie wyników konkursu wstępnie jest przewidziane na 21 grudnia 2009 r. lista stypendystów zostanie opublikowana na tej stronie internetowej, a także na stronie głównej Muzeum Historii Polski. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o rozsztrzygnięciu konkursu drogą mailową.

minął termin nadsyłania wniosków

Minął termin nadsyłania wniosków o stypendium MHP. Nadesłano ponad 60 zgłoszeń. Informowaliśmy już mailowo o otrzymaniu przez nas wniosków. Osoby, przesyłały dokumenty, a takiego potwierdzenia nie otrzymały, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy.

nowa edycja konkursu

Trzecia edycja konkursu o stypendium MHP już została otwarta. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zachęcamy do przekazywania informacji o naszej ofercie stypendialnej.

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 października 2009.