Zmień język strony: PL / EN

Program Fundusz Stypendialny MHP zawieszony.

Od 2018 roku Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski zostaje zawieszony.

Wyniki X edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii

Została rozstrzygnięta dziesiąta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W 2017 roku wsparte będą prace badawcze dwunastu badaczy.

Stypendia otrzymują:

Rufat Ahmadzada – 1 miesiąc 

Tytuł projektu: „Baku-Warszawa-Baku: Podróż w czasie” – cykliczna seria reportaży

                              

Vadim Anipiarkou – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Targowica Confederation: Its Establishment and Activities on the lands of the Grand Duchy of Lithuania (May 1792 – September 1793)

 

Natalia Bułyk – 1 miesiąc

Tytuł projektu:Ukraiński wymiar archeologii w II Rzeczypospolitej (1918–1939): wykopaliska archeologiczne przez pryzmat ochrony zabytków przedhistorycznych.

 

Olga Hul – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Przedstawiciele elity władzy miasta Lwowa w XVI wieku.

 

 

Uladzimir Karalenak – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Podmiejskie siedziby Radziwiłłów w kontekście założeń ogrodowych i parkowych.

 

Tatiana Kosinowa – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Unknown pages of the history of Soviet opposition: the Polish connections of VSKHSON

 

Jewgenija Łazarewycz – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Wykonanie średniowiecznej muzyki religijnej w Polsce w kontekście ruchu historycznie zorientowanego wykonawstwa w Europie w drugiej połowie XX w

 

Artem Sorokun – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Problem neounii na Wołyniu w latach 20.-30. XX wieku.

 

Rusłana Szeretiuk – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Kulturalno – oświatowa działalność zakonu pijarów na Wołyniu (XVII- I poł. XIX wieku).

 

Endre Laszlo Varga – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Dokumenty i materiały do stosunków węgiersko-polskich 1938-1939.

 

Margarete Wach – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Ruch amatorskich klubów filmowych w PRL.

 

Raisa Zianiuk – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Księża polscy pracujący na ziemiach Białorusi w latach 1945-1975: studium prozopograficzne

 

Gratulujemy!

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.

Wyniki 9. edycji konkursu

Została rozstrzygnięta dziewiąta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W roku 2016 wsparte będą prace badawcze siedemnastu badaczy.

Stypendia otrzymują:

Almes Iwan – 1 miesiąc

Projekt: Książka polska w przestrzeni kulturalnej monasterów eparchii lwowskiej XVII-XVIII w.

 

Bezsmertnyj Andrij – 1 miesiąc

Projekt: Lwowskie organizacje kupieckie w okresie międzywojennym

 

Bułyk Natalia – 1 miesiąc

Projekt: Lwowskie środowisko archeologiczne końca  XIX  i pierwszej  połowy  XX w.

 

Gorbacz Tymur – 1 miesiąc

Projekt: Kwestia stosunków Zakonu Krzyżackiego a Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XIII-XIV w. i roli Królestwa Polskiego w tych stosunkach

 

Jackiv Oksana – 1 miesiąc

Projekt: Zgromadzenia  SS  Franciszkanek w  Galicji  w  drugiej  połowie  XIX  – pocz.  XX  w.

 

Labbe Morganne – 1 miesiąc

Projekt: Challenging overpopulation as a scientific and political issue in Interwar Poland

 

Lagzi Gábor – 1 miesiąc

Projekt: Wizja Europy Środkowej Jerzego Giedroycia

 

Linda Swietlana – 1 miesiąc

Projekt: Architekt w dobie zmian: absolwenci i wykładowcy Politechniki Lwowskiej po roku 1945

 

Lukovska Olga – 1 miesiąc

Projekt: Fenomen polskiej tkaniny artystycznej w kontekście sztuki europejskiej

 

Łatuszkin Andrzej – 1 miesiąc

Projekt: Archiwum ordynacji Nieświeskiej ks. Radziwiłłów: historia, zasoby oraz miejsce w dziedzictwie kulturalnym narodów Europy Centralnej i Wschodniej

 

de Messemaeker Pieter – 1 miesiąc

Projekt: Early Polish socialism in exile: the creation and working of the PPS in Belgium, 1890-1910

 

Mitrovits Miklỏs – 1 miesiąc

Projekt: Stosunki polsko-węgierskie w ruchu opozycyjnym w latach 1976-1989

 

Mykhaylyshyn Olga – 1 miesiąc

Projekt: Polscy architekci na Wołyniu w okresie międzywojennym. Materiały do słownika

 

Odnorożenko Oleg – 1 miesiąc

Projekt: Heraldyka rodowa ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego IV-XVI w.

 

Ostrowska Elżbieta – 1 miesiąc

Projekt: Polskie kino dokumentalne kobiet jako źródło historii PRL

 

Ryżkowski Wołodymyr – 1 miesiąc

Projekt: Polish-Soviet Intellectual Entanglements and the Origins of the Soviet Cultural Tum

 

Weeks Theodore R. – 1 miesiąc

Projekt: The Beginnings of Polish Radio, 1923-1939: Politics, Society, Culture

 

 

Gratulujemy!

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.

Rusza 9. edycja Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski

Do 20 listopada br. można składać wnioski o stypendium MHP na projekty promujące za granicą wiedzę o historii Polski.

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Stypendia będą przyznawane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy.

Powstałe w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons. Jako państwowa instytucja kultury, Muzeum stara się w ten sposób zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do efektów pracy wspieranej ze środków publicznych.

Wyniki 8. edycji konkursu

Została rozstrzygnięta ósma edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W roku 2015 wsparte będą prace badawcze piętnastu badaczy.

 

Stypendia otrzymują:

Cindy Bylander – 1 miesiąc

 • Projekt: Socialist Realism in Polish Music – A Reassessment of Roles

 

Miłosz Cybowski – 1,5 miesiąca

 • Projekt: The Polish Question in British Politics and Beyond, 1830-1847

 

Jiri Friedl  – 1 miesiąc

 • Projekt: Do kraju i na wolność. Rola Czechosłowacji jako terenu tranzytowego dla obywateli polskich w latach 1945-1948

 

Marta Kalabinski  – 1 miesiąc

 • Projekt: A Tale of Two Port Cities: Gdańsk and Marseille after World War II

 

Nazarii Levus – 1 miesiąc

 • Projekt: Paweł Szczerbic: Daily Life of Municipal Scrivener

 

Pavel Matula – 2 miesiące

 • Projekt: Refleksje na temat Unii Polsko-Czechosłowackiej w latach 1925 – 1926

 

Alessandro Milani – 1 miesiąc

 • Projekt The Ukrainian Greek Catholic Hierarchy in Interwar Poland before and shortly after the 1925 Concordat (1919-1927)

 

Curtis Murphy – 1,5 miesiąca

 • Projekt: Subjugating the City: The Enlightenment State and the Urban Estates in East Central Europe, 1764-1870

 

Aleksandr Osipian – 1 miesiąc

 • Projekt: Consumption, Mercantilism and Urban Development: Perception of Armenian, Jewish and Scottish Trading Diasporas in the Polish Intellectual Thought, 1550-1650

 

Florian Peters – 1 miesiąc

 • Projekt: „I Ty zostań spekulantem” Praktyka gospodarcza i myślenie o ekonomii w drugim obiegu lat osiemdziesiątych

 

Artur Szulc – 1 miesiąc

 • Projekt: „I exterminated all Poles…”- Ethnic Cleansing in the Shadow of the Holocaust

 

Laszlo Varga – 1 miesiąc

 • Projekt: Przyczynek do wojskowych stosunków węgiersko – polskich. Hrabia Antal (Antoni) Somssich podpułkownik Wojska Polskiego w latach 1919-1923

 

Aleksy Winniczenko – 1 miesiąc

 • Projekt: Wywody szlachectwa na sejmikach województw bełskiego, lubelskiego i ruskiego Rzeczypospolitej w XVII wieku: między pamięcią rodową a percepcją szlacheckości

 

Talia Zajac – 1 miesiąc

 • Projekt: Polish-Rus intermarriage in Poland and Kyivan Rus, ca. 1000-1250

 

Aleksandra Zwiagina – 1 miesiąc

 • Projekt: Polityka węgierska Zygmunta I: między Habsburgami a Turcją w latach 1526-1541

 

Gratulujemy!

 

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.

 

8. edycja konkursu o Stypendium MHP

Ogłaszamy VIII edycję konkursu o stypendium Muzeum Historii Polski. Zapraszamy do zgłaszania projektów i wypełnienia formularza rejestracyjnego.  Informacje o tym, jak złożyć wniosek, znajdą Państwo tutaj.

Wnioski przyjmowane będą do 28 listopada 2014 r.

Wyniki 7. edycji Funduszu

Została rozstrzygnięta siódma edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. W roku 2014 wsparte będą prace badawcze piętnastu badaczy.

W 7. edycji konkursu 1-miesięczne stypendia otrzymują:

Iryna Adamska, Opieka społeczna i ochrona zdrowia w II Rzeczypospolitej: założenia i praktyka

Roman Baron, Spełniona misja. Profesor Marian Szyjkowski a koncepcja polsko-czeskiej współpracy na polu kultury

Marie Baudouin, The representations of Marie Skłodowska-Curie in French and Polish films and TV films, 1953-2011

Jadwiga Biskupska, Extermination and the Elite: Warsaw under Nazi Occupation, 1939-1944

Loic Chollet, Poland, the Teutonic Order and the Christianization of Lithuania seen by French Sources

Georgios Kardaras, The Early Slavs in Poland. Ethnic and Cultural Transformations (6th-7th c.)

Kiriłł Koczegarow, Rosja a cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej od schyłku XVI do końca XVIII w.

Aron Kovacs, The Polish Uprising and the Hungarian Public Opinion – Interpretations of the November Uprising, and theirRrole in the Formation of the Modern Hungary

Roman Krakovsky, Building Socialist Community. Social Ties in Czechoslovakia and Poland (1929-1979)

Stanislava Kuzmowa, Sermons Diffused from Krakow University in the Late Middle Ages: A Preliminary Study

Enguerran Massis, Les socialistes en Pologne: regards croisés sur la question des minorités nationales: 1918-1939  [podejście ruchu socjalistycznego w międzywojennej Polsce do kwestii mniejszości narodowych]

Halina Matwijenko, Losy wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w czasie Drugiej wojny światowej

Anna Orłowska, Kontakty Gdańska z miastami polskimi w przededniu wojny trzynastoletniej

Olga Oseredchuk, Działalność archiwów Lwowa w czasie okupacji niemieckiej (1941 – 1944)

Bohdana Petrysak, Najstarsze księgi metrykalne kościoła katedralnego we Lwowie 1554-1614: opracowanie i publikacja

 

Gratulujemy!

 

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.

Wolne licencje

Siódma edycja konkursu o stypendium będzie pierwszą, w której laureaci będą zobowiązani do publikacji artykułu czy pracy powstałej w efekcie stypendium na jednej z wolnych licencji. Co to w praktyce oznacza? Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wolne licencje w nauce. Instrukcja” Centrum Cyfrowego, której powstanie wsparło także Muzeum Historii Polski. W „Instrukcji” znajdują się informacje nie tylko o tym, czym są wolne licencje, ale i jakie korzyści mają autorzy publikujący w ten sposób. Zachęcamy do lektury!

zmiany w regulaminie

W dniu 28 października 2013 r. wprowadzony zostanie nowy regulamin, który obowiązywać będzie aplikantów i stypendystów VII edycji. Stypendyści VI edycji konkursu podlegają zapisom poprzednio obowiązującego regulaminu, którego zapisy można poznać tutaj.

Wyniki szóstej edycji konkursu

W szóstej edycji konkursu o stypendium MHP stypendia otrzymują:
dr Irena Frys – 1 miesiąc
projekt: Modernizm Środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie
dr Uliana Klymiuk – 1 miesiąc
projekt: Idea państwowości polskiej w społeczno-politycznej myśli Galicji (1914-1918)
dr Elena Łopatina – 1 miesiąc
projekt: Polska w polityce zagranicznej Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w latach 1930-1940
mgr Małgorzata Popiołek – 2 miesiące
projekt: Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej w świetle europejskiej teorii i praktyki konserwatorskiej
mgr Jurij Tsymbal – 1 miesiąc
projekt: Studenci polscy na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w latach 1864-1914. Spuścizna Leona Petrażyckiego w Archiwum PAN
dr Andrej Zamojski – 1 miesiąc
projekt: Polska w obiektywie. Katalog materiałów filmowych i fotograficznych dotyczących Polski w archiwach Białorusi do lat 60. XX wieku
Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.

W szóstej edycji konkursu o stypendium MHP stypendia otrzymują:

dr Irena Frys – 1 miesiąc

projekt: Modernizm Środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie

dr Uliana Klymiuk – 1 miesiąc

projekt: Idea państwowości polskiej w społeczno-politycznej myśli Galicji (1914-1918)

dr Elena Łopatina – 1 miesiąc

projekt: Polska w polityce zagranicznej Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w latach 1930-1940

mgr Małgorzata Popiołek – 2 miesiące

projekt: Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej w świetle europejskiej teorii i praktyki konserwatorskiej

mgr Jurij Tsymbal – 1 miesiąc

projekt: Studenci polscy na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w latach 1864-1914. Spuścizna Leona Petrażyckiego w Archiwum PAN

dr Andrej Zamojski – 1 miesiąc

projekt: Polska w obiektywie. Katalog materiałów filmowych i fotograficznych dotyczących Polski w archiwach Białorusi do lat 60. XX wieku

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. W najbliższych dniach na stronie pojawią się informacje dla laureatów konkursu.