Zmień język strony: PL / EN

Wyniki X edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii

Została rozstrzygnięta dziesiąta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierające badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

W 2017 roku wsparte będą prace badawcze dwunastu badaczy.

Stypendia otrzymują:

Rufat Ahmadzada – 1 miesiąc 

Tytuł projektu: „Baku-Warszawa-Baku: Podróż w czasie” – cykliczna seria reportaży

                              

Vadim Anipiarkou – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Targowica Confederation: Its Establishment and Activities on the lands of the Grand Duchy of Lithuania (May 1792 – September 1793)

 

Natalia Bułyk – 1 miesiąc

Tytuł projektu:Ukraiński wymiar archeologii w II Rzeczypospolitej (1918–1939): wykopaliska archeologiczne przez pryzmat ochrony zabytków przedhistorycznych.

 

Olga Hul – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Przedstawiciele elity władzy miasta Lwowa w XVI wieku.

 

 

Uladzimir Karalenak – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Podmiejskie siedziby Radziwiłłów w kontekście założeń ogrodowych i parkowych.

 

Tatiana Kosinowa – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Unknown pages of the history of Soviet opposition: the Polish connections of VSKHSON

 

Jewgenija Łazarewycz – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Wykonanie średniowiecznej muzyki religijnej w Polsce w kontekście ruchu historycznie zorientowanego wykonawstwa w Europie w drugiej połowie XX w

 

Artem Sorokun – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Problem neounii na Wołyniu w latach 20.-30. XX wieku.

 

Rusłana Szeretiuk – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Kulturalno – oświatowa działalność zakonu pijarów na Wołyniu (XVII- I poł. XIX wieku).

 

Endre Laszlo Varga – 1 miesiąc

Tytuł projektu: Dokumenty i materiały do stosunków węgiersko-polskich 1938-1939.

 

Margarete Wach – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Ruch amatorskich klubów filmowych w PRL.

 

Raisa Zianiuk – 1,5 miesiąca

Tytuł projektu: Księża polscy pracujący na ziemiach Białorusi w latach 1945-1975: studium prozopograficzne

 

Gratulujemy!

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. Dla laureatów konkursu zamieściliśmy krótki poradnik stypendysty.