Zmień język strony: PL / EN

poradnik stypendysty

1. Przed przyjazdem do Polski zalecamy pozyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej w kraju zamieszkania. Jest to dokument wystawiany przez organ administracji podatkowej, który zaświadcza o miejscu odprowadzania podatków. Posiadanie tego dokumentu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce i w kraju zamieszkania. Dokument ten powinien dotyczyć ostatniego roku podatkowego.

2. Przynajmniej miesiąc przed przybyciem do Polski prosimy o przesłanie e-maila na adres stypendia@muzhp.pl z:

– informacją o planowanym terminie pobytu w Polsce,

– skanem paszportu lub dowodu osobistego – stron z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem dokumentu,

– skanem certyfikatu rezydencji podatkowej.

3. Po przybyciu do Polski należy założyć konto w dowolnym polskim banku. Na to konto zostanie wpłacone stypendium.

4. Zapraszamy również na wizytę w siedzibie Muzeum na ulicy Mokotowskiej 33/35 w Warszawie. Porozmawiamy o Państwa planach badawczych, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania i podpiszemy umowę stypendialną. Prosimy mieć przy sobie paszport lub inny dowód tożsamości, oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej oraz informację o numerze konta bankowego założonego w Polsce. W około tydzień po podpisaniu umowy wykonujemy przelew stypendium na konto stypendysty.

5. Po zakończeniu badań w Polsce prosimy o przesłanie krótkiego sprawozdania z wykonanych prac (odwiedzone archiwa i biblioteki, przeprowadzone wywiady i inne czynności związane z pracą badawczą) i planów publikacji rezultatów badań. Nie wymagamy sprawozdania finansowego.