Zmień język strony: PL / EN

2008_2009

W zeszłorocznej, drugiej edycji Funduszu Stypendialnego MHP jury pod przewodnictwem prof. Zofii Zielińskiej wyłoniło dwadzieścia siedem projektów, na realizację których przyznano stypendia.

 

Stypendia otrzymali:

dr Olena Arkusha  „Is this land for both? Ukrainian-Polish relations in Galicia at the beginning of the 20th century”

dr Larisa Arakowa „Polonystyka rosyjska terminu po reformie 1861 r.”

dr Patryk Babiracki „Staging the Empire: Soviet-Polish Cultural Initiatives in Propaganda, Science and the Arts, 1943-1957”

dr Olga Biletska „The historical geography of Podillia in XIV-XXI c.”

dr Natalia Bilous „Tomasz Zamojski jako wojewoda kijowski w latach 1619-1628. Przykład działalności urzędnika ziemskiego na kresach Rzeczypospolitej”

mgr Roland Borchers „Praca przymusowa podczas II wojny światowej”

mgr Aleksej Chevardin „The residence of the Polish citizens in the Urals 1939 – 1946”

dr Khrystyna Chushak „Ukraine and Ukrainians in the discourse of polish opposition (1976-1989)”

dr Andrei Czarniakewicz „Kształtowanie się ośrodka polonofilskiego w białoruskim Ruchu Narodowym (listopad 1919- grudzień 1920)”

dr Aleh Dziarnovich „Nieznany Stryjkowski”

dr Andrij Greczylo „Opracowanie naukowe i publikacja herbarza Erazma Kamyna “Liber insignorum” z XVI wieku”

mgr Yedida Kanfer „The Lodz Towers of Babel: Industry and religion in Lodz, 1880-1914”

mgr Gaspar Katko„Ottoman-Polish-Crimean Tatar Relations” 

mgr Charalampos Kissanis „Greek-Polish Relations in the Romantic Period from 1821 to 1832”

dr Maria Krisan „On the Way to Freedom. Political History of the Polish Lands before 1918”

mgr Valeriya Laevskaya „The day-to-day life of Polish gentry of Occidental gubernyias of Russian Empire in the first half of the XIX c.” 

dr Venken Machteld „Giving Meaning to War Experiences. Maczkowcy and the Polish Legacy of World War II”

dr Andryi Matsuk  “Political history of Grand Duchy of Lithuania during interregnum (1733 –1736)”

dr Mikołaj Miazga „Stosunki polsko-niemiecko-sowieckie w latach 1919 – 1932” 

mgr Miklós Mitrovits „Multimedialna Historia Polski w latach 70-80 – DVD ROM” 

dr Marian Mudryi „Gente Rutheni, natione Poloni. The problem of the choice between Polish and Ukrainian national ideas in the public discourse of Galicia in 19th century” 

dr Joanna Rzepa „Miejsca pamięci historycznej: Projekt Fallingbostel” 

dr Dušan Seges „Słowacja i Słowacy w polityce rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie podczas II wojny światowej” 

dr Sergij Sieriakow „Szkoły jezuickie jako ośrodki naukowi oraz kulturalni na ziemiach ukraińskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ciągu lat 1648-1700” 

dr Anatol Trafimchyk „Policy of Soviet Power in the Sphere of Education of Western Regions of BSSR in 1939-1941” 

dr Dzmitry Vitsko „Civil war in the Grand Duchy of Lithuania, 1696–1702” 

dr Andrei Yanushkevich „State and Society of the Grand Duchy of Lithuania in conditions of the Livonian War (1576-1582)”